Chính sách bảo lưu

Học viên có cơ hội tổ chức lại thời gian ưu tiên của mình.

Học viên có thể bảo lưu khóa học của mình khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Học viên chưa bắt đầu tham gia khóa học được phép bảo lưu khóa học đó.
 2. Học viên học dưới 1/3 thời lượng khóa học, có lý do (kèm bằng chứng) chính đáng cho việc vắng mặt tại khóa học của mình. ORO không hỗ trợ bảo lưu dưới bất kỳ hình thức nào nếu học viên không đưa ra lý do thỏa đáng.
 3.  Thới gian tối đa được bảo lưu là 6 tháng. Nếu hết hạn bảo lưu, học viên không chủ động liên hệ với Trung tâm để sắp xếp tiếp tục việc học, học viên đóng thêm phí 100.000đ/ tháng (kê từ ngày hết hạn bảo lưu) để được tiếp tục khóa học.

Xem nhiều hơn...

  Chính sách hoàn học phí

  Lời cam kết về chất lượng từ ORO...

  Xem chi tiết

  Chính sách chuyển nhượng

  Hỗ trợ từ ORO cho các trường hợp đặc biệt của học viên....

  Xem chi tiết