Tầm nhìn

ORO là tổ chức giáo dục cung cấp các khóa học kỹ năng cho người Việt trẻ hướng đến hoàn thiện giá trị cá nhân nhằm nâng cao vị thế cộng đồng.

Sứ mệnh

ORO với sự mệnh nghiên cứu và tạo ra các chương trình đào tạo phù hợp nhằm hiện thực hóa mọi mục tiêu học tập cho bất kỳ ai có mong muốn kiến tạo một tương lai tốt hơn cho bản thân và cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Đẻ hiện hoàn thành sứ mệnh của mình, ORO lựa chọn và gìn giữ các giá trị cốt lõi của mình:

  1. Sáng tạo không ngừng, không để định kiến và lối mòn cản bước quá trình nâng cấp chất lượng của ORO.
  2. Tổ chức minh bạch và tinh gọn trong suốt quá trình đối nội và đối ngoại của ORO nhằm tạo ra kết nối thuần chất, nguyên bản và chân thật nhất
  3. Bảo toàn giá trị cống hiến cho cộng đồng và môi sinh, bất cứ hoạt động nghiên cứu, tổ chức, kinh tế nào của ORO đều phải hướng đến tôn trọng tuyệt đối cộng đồng và hệ sinh thái.