Chính sách hoàn học phí

Lời cam kết về chất lượng từ ORO

Học viên được học lại hoàn toàn miễn phí hoặc yêu cầu Trung tâm hoàn 100% học phí đã đóng, nếu đảm bảo các điều kiện sau:

 1. Tham gia đầy đủ 100% tất cả các buổi học.
 2. Hoàn thành khóa học trong thời gian cam kết.
 3. Tham gia đầy đủ các buổi học kèm và không vượt qua được bài thi cuối khóa lần thứ 3
 4. Khi có điều không hài lòng trong quá trình học tập, học viên đã phản hồi với Trợ lý học tập nhưng vẫn không được Trung tâm hỗ trợ thỏa đáng.

 

Xem nhiều hơn...

  Chính sách chuyển nhượng

  Hỗ trợ từ ORO cho các trường hợp đặc biệt của học viên....

  Xem chi tiết

  Chính sách bảo lưu

  Học viên có cơ hội tổ chức lại thời gian ưu tiên của mình....

  Xem chi tiết