PHẠM VĂN KHÁNH

Ngày trước em là một đứa khá ham chơi và nghĩ việc học Tiếng Anh nó thực sự không quá quan trọng nhưng sau khi vàp TP HCM thì em thấy mình cần có một mục tiêu công việc rõ ràng và Tiếng Anh là một thứ thiết yếu mình cần phải có. May thay em biết đến ORO, một môi trường rất phù hợp cho em thay đổi. Tuy là mới học Tiếng Anh trong thời gian ngắn nhưng em thấy mình tiến bộ hơn nhiều, đã dám tự tin nói Tiếng Anh mặc dù còn sai khá nhiều. Em tin rằng với sự nỗ lực của mình cộng thêm học theo phương pháp Michel Thomas của trung tâm thì em sẽ sớm chinh phục được Tiếng Anh.

Ngày trước em là một đứa khá ham chơi và nghĩ việc học Tiếng Anh nó thực sự không quá quan trọng nhưng sau khi vàp TP HCM thì em thấy mình cần có một mục tiêu công việc rõ ràng và Tiếng Anh là một thứ thiết yếu mình cần phải có. May thay em biết đến ORO, một môi trường rất phù hợp cho em thay đổi. Tuy là mới học Tiếng Anh trong thời gian ngắn nhưng em thấy mình tiến bộ hơn nhiều, đã dám tự tin nói Tiếng Anh mặc dù còn sai khá nhiều. Em tin rằng với sự nỗ lực của mình cộng thêm học theo phương pháp Michel Thomas của trung tâm thì em sẽ sớm chinh phục được Tiếng Anh.

Và còn nhiều câu chuyện...