PHAN NGỌC KHẨN

Ngày đầu từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập em rất là bỡ ngỡ và tự ti. Trong khi bạn bè cùng lớp có thể giao tiếp Tiếng Anh rất lưu loát thì em vẫn phải ôn để thi Anh văn đầu vào. Sau đó em tìm hiểu Anh Ngữ ORO và quyết định đăng ký học ở đây. Giáo viên ở đây rất nhiệt tình, chỉ bài cho em từng li từng tí, bài học được lồng ghép vào các mini game để dễ học thuộc mà không bị nhàm chán. Ngoài ra còn có các app tiện ích để bổ trợ cho việc học nữa. Chỉ sau 3 tháng e đã hết mất gốc và tự tin giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày. Em mong rằng với nỗ lực của mình thì khi kết thúc lộ trình em có thể cải thiện thành tích học tập để ra trường sớm hơn dự kiến, được làm công việc em hằng mong ước.

Ngày đầu từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn học tập em rất là bỡ ngỡ và tự ti. Trong khi bạn bè cùng lớp có thể giao tiếp Tiếng Anh rất lưu loát thì em vẫn phải ôn để thi Anh văn đầu vào. Sau đó em tìm hiểu Anh Ngữ ORO và quyết định đăng ký học ở đây. Giáo viên ở đây rất nhiệt tình, chỉ bài cho em từng li từng tí, bài học được lồng ghép vào các mini game để dễ học thuộc mà không bị nhàm chán. Ngoài ra còn có các app tiện ích để bổ trợ cho việc học nữa. Chỉ sau 3 tháng e đã hết mất gốc và tự tin giao tiếp Tiếng Anh hằng ngày. Em mong rằng với nỗ lực của mình thì khi kết thúc lộ trình em có thể cải thiện thành tích học tập để ra trường sớm hơn dự kiến, được làm công việc em hằng mong ước.

Và còn nhiều câu chuyện...