PHAN ĐỨC THÀNH

Chương trình học theo phương pháp Michel Thomas rất mới lạ, dễ tiếp thu, phù hợp với những người mất gốc và không dành được nhiều thời gian cho việc học Tiếng Anh. Đội ngũ tư vấn viên rất nhiệt tình, hỗ trợ học viên hết mình mỗi khi gặp khó khăn. Giáo viên không chỉ trách nhiệm mà còn rất tâm huyết với học viên, nhiều khi dạy lố giờ mà không biết. Bộ phận học vụ luôn theo sát, hỏi thăm tình hình học viên thường xuyên.

Chương trình học theo phương pháp Michel Thomas rất mới lạ, dễ tiếp thu, phù hợp với những người mất gốc và không dành được nhiều thời gian cho việc học Tiếng Anh. Đội ngũ tư vấn viên rất nhiệt tình, hỗ trợ học viên hết mình mỗi khi gặp khó khăn. Giáo viên không chỉ trách nhiệm mà còn rất tâm huyết với học viên, nhiều khi dạy lố giờ mà không biết. Bộ phận học vụ luôn theo sát, hỏi thăm tình hình học viên thường xuyên.

Và còn nhiều câu chuyện...