Chính sách chuyển nhượng

Hỗ trợ từ ORO cho các trường hợp đặc biệt của học viên.

Học viên hoàn toàn có thể chuyển nhượng cho bên thứ ba khi đạt được các điều kiện sau đây:

 1. Có sự đồng thuận từ Trung tâm Anh ngữ ORO.
 2. Học viên đã hoàn tất toàn bộ học phí khóa học muốn chuyển nhượng.
 3. Học viên chưa tham gia vào khóa học. Nếu đã tham gia, khóa học không được phép chuyển nhượng.
 4. Học viên gặp trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục tham gia học. (Điều khoản chi tiết thuộc Điều 7 trong bản cam kết)

Lưu ý: ORO không có trách nhiệm trong việc hỗ trợ học viên tìm đối tượng nhận chuyển nhượng.

Xem nhiều hơn...

  Chính sách hoàn học phí

  Lời cam kết về chất lượng từ ORO...

  Xem chi tiết

  Chính sách bảo lưu

  Học viên có cơ hội tổ chức lại thời gian ưu tiên của mình....

  Xem chi tiết